FAQ

Ja. När vi går igenom uppdraget tillsammans med dig så tittar vi även på om resa & boende kommer att behövas. Vi fastställer resa och boende i samråd med varje enskild konsult och gör allt för att tillmötesgå era preferenser resor och boende förmånsbeskattas i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Absolut det går alldeles utmärkt, den enda skillnaden mot löntagare är den administrativa delen. Ring eller mejla oss och berätta dina önskemål samt eventuella frågor så ser vi till att besvara det.

Uppdragslängden varierar från en dag till flera månader långa uppdrag. Med ett stort urval av uppdrag och en dialog utifrån dina önskemål så styr du över upplägget. Ibland passar längre uppdrag och ibland passar kortare, vi ser till att matcha dina önskemål.

Sjukvårdskonsulterna bemannar sjukvården från norr till söder, vi är ett rikstäckande bemanningsföretag. Generellt sätt så har vi uppdrag i hela landet och gör allt för att uppdrags placeringen alltid ska stämma överens med dina önskemål.

Vanligtvis så finns det en karenstid på 6 månader i den region man haft en anställning. Det är dock upp till regionen att besluta om eventuella avsteg från karensen ska tas. Omfattas du av karenstiden så är vårt mål att erbjuda uppdrag i en angränsande region eller inom någon av regionens kommuner.

Sjukvårdskonsulterna fokuserar primärt på den svenska marknaden. Kontakta oss om du är intresserad av att tjänstgöra i Norge så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns och hur det fungerar i praktiken.

Inom 6h blir du kontaktad av en konsultansvarig. Det går även bra att göra din intresseanmälan under helger, vi har lika kort svarstid oavsett dag på året.

Absolut det går alleles utmärkt! Det finns flera olika anställningsformer hos oss och det är inte alls ovanligt att man väljer att jobba extra via bemanning.